Nieuwe meiden, nieuwe knechten

Ine Nemeth

zondag 24 juni 2018

1

Tijdens de historische evocatie 'Nieuwe meiden, nieuwe knechten' nemen de Bokrijkacteurs je mee naar juni 1913. Naar jaarlijkse gewoonte vindt de personeelswissel op de boerderijen plaats.

Juni 1913.  Naar jaarlijkse gewoonte vindt er rond Sint-Jan (24 juni) een personeelswissel plaats op de boerderijen.  Nieuwe meiden en knechten worden aangeworven en anderen vertrekken.  Zij die van tevoren niet  gevraagd zijn om te blijven, weten dat ze iets anders moeten zoeken.  Maar niet elke boerderij ligt even goed in de markt!

De boeren hebben voorafgaandelijk mondeling afspraken gemaakt met hun werkvolk en de overeenkomsten zijn bezegeld met de traditionele huurpenning.  Maar zal iedereen zich aan het gegeven woord houden?  Woordbreuk heeft immers verstrekkende gevolgen, zowel voor de bazen als voor het personeel!

MEER INFO