Privacybeleid

Binnen de stad Genk wordt veel gewerkt met persoonsgegevens zowel van burgers, medewerkers en partners. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld voor het goed uitvoeren van de stedelijke taken. Je moet erop kunnen vertrouwen dat de stad zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat.

In deze tijd gaat ook Genk mee met nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen en een steeds meer digitale overheid stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. Het stadsbestuur is zich hier van bewust en neemt daarom onder meer maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

Uitgangspunten

De stad gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen.

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Grondslag en doelbinding

De stad zorgt ervoor dat persoonsgegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Dataminimalisatie

De stad verwerkt alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel en streeft naar minimale gegevensverwerking.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de stedelijke taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Integriteit en vertrouwelijkheid

De stad gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Daarbij zorgt de stad voor passende beveiliging van persoonsgegevens.

Delen met derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt de stad afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen.

Subsidiariteit

Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken persoon zoveel mogelijk beperkt.

Proportionaliteit

De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking te dienen doel.

Rechten van betrokkenen

De stad honoreert de rechten van betrokkenen, nl. het recht om persoonsgegevens

 • In te zien
 • Te verbeteren, te wissen of te beperken
 • Over te dragen
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking
 • Uw toestemming tot (verdere) verwerking in te trekken.”

De verwerkingsverantwoordelijke is stad Genk, Dieplaan 1 te 3600 GENK, te contacteren via info@genk.be of via het algemeen telefoonnummer 089 65 36 00.
De functionaris voor gegevensverwerking kan je bereiken via informatieveiligheid@genk.be of via het algemeen telefoonnummer 089 65 36 00.
Je hebt tevens recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingautoriteit.

Cookiebeleid

Deze website gebruikt functionele en analytische (bijv. Google Analytics) cookies.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op je computer of mobiel toestel wordt bewaard wanneer je die website bezoekt. Cookies worden veelvuldig gebruikt om websites te laten functioneren of beter te laten functioneren, en als informatiebron voor de eigenaars van de website.

Hoe gebruiken wij cookies?

Op de website van de stad wordt Google Analytics gebruikt, een door Google, Inc. ("Google") aangeboden dienst voor het analyseren van het gebruik van de website. Daartoe maakt Google Analytics gebruik van "cookies", tekstbestanden die op je computer worden geplaatst.

De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website - standaardinternetloginformatie (met onder meer je IP-adres) en informatie over het surfgedrag van de bezoeker, in anonieme vorm - wordt toegezonden aan en opgeslagen door Google, ook op servers in de Verenigde Staten. Wij anonimiseren je IP-adres alvorens het aan Google toe te zenden.

Google verklaart overeenkomstig zijn privacyschildcertificering dat het voldoet aan het EU-VS-privacyschildkader. Google mag de door Google Analytics verzamelde gegevens doorgeven aan derden indien dat bij wet verplicht is, of ingeval die derden deze gegevens voor rekening van Google verwerken.

Volgens de contractvoorwaarden van Google Analytics mag Google het IP-adres van de betrokkene niet koppelen aan andere gegevens waarover Google beschikt.

Je kunt het gebruik van cookies van Google Analytics weigeren door Google Analytics Opt-out Browser Add-on te downloaden en te installeren.

Cookies dienen ook om te registreren of de betrokkene wel of niet instemt met het gebruik van cookies op de website van de stad, zodat dat niet bij elk bezoek moet worden gevraagd.

Hoe je cookies controleert

Je kunt cookies naar believen controleren of wissen. Alle cookies die al op je computer staan, kan je wissen en de meeste browsers kan je zo instellen dat er geen cookies worden geplaatst.

Beheren van cookies in je browser

Met de meeste browsers kan je:

 • zien welke cookies je hebt en elke afzonderlijke cookie wissen
 • van anderen afkomstige cookies blokkeren
 • cookies van bepaalde websites blokkeren
 • het plaatsen van alle cookies blokkeren
 • alle cookies wissen wanneer je je browser sluit
 • Als je besluit cookies te wissen, gaan ook voorkeursinstellingen verloren.

Als je cookies volledig wilt blokkeren, zullen veel websites (ook de onze) niet goed werken en zullen webcasts helemaal niet werken.

Opmerkingen

Gezien de privacywetgeving en het –beleid nog sterk evolueert, kan het privacyluik van deze site worden aangepast. Het is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie.

Als je vragen of opmerkingen hebt, kan je ons steeds telefonisch contacteren: T 089 65 3600 of via info@genk.be.