Janne Landuyt is een breilabel dat ontworpen en gebreid wordt in Beringen. Haar intentie is breigoed maken dat gekoesterd kan worden. Ze ontwerpt op haar eigen manier. Los van de gekende stramienen, deadlines en termijnen in de modewereld. Elk breisel is een reflectie van haar eigen visie en beeldtaal, die de drager kan combineren met de eigen persoonlijkheid en zo een nieuw 'mode-beeld' kan creëren voor zichzelf. Elk stuk ontstaat uit het experimenteren met de klassieke breitechnieken. Doorheen de collecties wordt het lichaam gezien als een canvas voor de geometrische vlakken die typerend zijn voor het label.

Website

Facebook

Instagram